Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Bulgaristan Turistik Vize

Bulgaristan Turistik Vize

Bulgaristan turist vizesi için gerekli evraklar Bulgaristan Konsolosluğu tarafından belirlenir ve Konsolosluğun inisiyatifine göre değişebilmektedir. Bulgaristan diplomatik misyonları Bulgaristan turist vizesi için gerekli evrakları güncel tarihli olarak talep etmektedir. Başvurunun gerçekleştirileceği diplomatik misyona bağlı olarak evraklarda farklılık olabilir.

Bulgaristan’a gezi, eğlence, tur, av, vb. sebeplerle kısa süreli seyahat etmeyi planlayan kişiler turist vize başvurusunda bulunmalıdır. Bulgaristan vizesi için turistik amaçla gerçekleştirileceği belirlenen kısa sürelerde Bulgaristan seyahatleri için yapılan vize başvuruları Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen yetkili vize hizmet merkezleri aracılığıyla turist vize başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Bulgaristan Turistik vizesi ile Bulgaristan’a giriş yapmayı amaçlayan kişilerin Bulgaristan seyahatlerinden önce turistik vizeleri için başvurularını gerçekleştirmesi ve yapacakları seyahatlerinin gerçek amaçlarının turistik nedenlerden kaynaklandığı belgelemeleri gerekmektedir. Turistik vizesi ile son zamanlarda yükselerek değer kazanan Bulgaristan turizmini yakından tanımak, Bulgaristan’ın kültür ve geleneklerini yaşayarak Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında neden turizm açısından hızla yükselen trend bir ülke olduğunu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Bulgaristan Turist Vizesi tek girişli olarak onaylanmaktadır. Bulgaristan Turistik vizesinin ve diğer Bulgar vizelerinin onayı sadece Bulgaristan Konsolosluğu yetkili makamları tarafından gerçekleştirilmektedir. Onaylanan Bulgaristan vizesi Konsolosluk tarafından görevlendirilmiş yetkili vize hizmet merkezlerine iade edilerek, vizenin pasaport sahibine ulaştırılması sağlanır.Turistik vize başvurunuz onaylanmadan önce Bulgaristan seyahati gerçekleştirmeyi düşünen kişilerin öncelikle planlanan seyahatlerin gerçekleştirileceği tarihler arasındaki otel konfirmasyonlarını tamamlayarak başvuruda bulunmaları vize onayı açısından önemlidir. Bulgaristan Konsolosluğu tarafından görevlendirilen Vizemerkezim'den bu konu hakkında detaylı bilgiler alabilir, vize başvurunuz ve seyahat planınız için gereken otel konfirmasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Bulgaristan Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport

Bulgaristan Turistik Vize başvurularında kullanılan pasaportlarda aranan özellikler; Bulgaristan seyahatinden dönüş sonrasında en az 6 ay geçerlilik süresi aranmaktadır. Pasaporta vizenin basılması için en az 2 boş sayfaya sahip ve son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olmalıdır. Pasaportun aslı ile birlikte kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi kabul edilmektedir. Uzatılmış pasaportlar ve eski (mavi) pasaportlar vize başvurusu için kabul edilmemektedir.
NOT: Önceki yurtdışı seyahatlerine dair (son 5 yıl) alınmış vizelerin sunulması başvuru sürecini olumlu etkileyebilecek bir durum olduğundan ibraz edilebilirler. Eski pasaportta bulunan kişisel bilgilerin, işlenmiş sayfaların ve özellikle eski vizelerin fotokopilerinin, Bulgaristan Konsolosluğu’na vize müracaatında hazır bulunması vizenin daha kısa sürede işlenmesine yardımcı olabilmektedir.

 • Bulgaristan Vize Başvuru Formu

Bulgaristan vize başvuru formu Bulgaristan Konsolosluğunun vize başvuru sahibinin kimliği ve seyahat planına dair detaylı bilgi almak amacıyla Konsolosluk vize yetkilileri tarafından oluşturulmuş bir formdur.
Bulgaristan vize başvuru formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulmalı ve seyahat nedenini beyan eden belgelerle birbirini desteklemesi önemlidir. Bulgaristan vize başvuru formu başvuru sahibinin ıslak imzasını ve başvuru tarihini içermelidir.
NOT: Bulgaristan vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak Bulgaristan vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır. Reşit olmayan kişi sadece ebeveynlerinden birinin koruması altında ise, bu gerekliliği gösteren belge eklenmelidir.

 • Biometrik Fotoğraf

Bulgaristan vize başvurularında kullanılacak biometrik fotoğrafın teknik özellikleri; 0.12-0.20 kalınlık ve düz bir yüzeye sahip mat materyal üzerine bastırılmalıdır. Parlak veya raster kağıt üzerine bastırılmış fotoğraflar geçersiz kabul edilmektedir. 35 x 45 mm ölçülerde ve fotoğraftaki yüzün yüksekliği, çenenin en alçak noktasından başın en üst noktasına (saç dahil) kadar, 25 ila 35 mm arasında ve fotoğrafın zemini açık gri olmalıdır. Fotoğraf yüzü gizleyecek giysileri içermemelidir. Bununla birlikte her iki kulak ve saçın 1 cm’sini görünür olması halinde başörtüsüne izin verilmektedir. Dini sebepler haricinde başı örten şapka, bere gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 2 adet biometrik fotoğraf ibraz edilmelidir.

 • Aile Nüfus Kayıt Örneği

Bulgaristan Konsolosluğu, vize başvuru sahibinin Türkiye’de yaşayan ailesi ile bağlarını beyan eden belgeyi; güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini de içerecek şekilde görmelidir.

 • Bulgaristan Turist Vizesi Başvuru Dilekçesi

Bulgaristan Turistik Vizesi başvurularında sunulacak Bulgaristan turist vizesi için gerekli evraklar, Bulgaristan Konsolosluklarının ve Bulgaristan Büyükelçiliği’nin talep ettiği şekilde sıralanmalıdır. Bulgaristan Turistik Vizesi talebi ile konsolosluğa hitaben yazılan Bulgaristan Turist Vizesi Başvuru Dilekçesi, açık ve net ifadeler içermelidir. Bulgaristan Vize Başvuru Formu bizzat başvuru sahibi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru formunda başvuru sahibinin iletişim bilgileri yer almalıdır. Bulgaristan vizesi başvuru işlemleri için ibraz edilen resmi belgeler, son 30 gün içerisinde temin edilmiş olmalıdır.

Finansal Geliri Belgeleyen Evraklar

Bulgaristan Konsolosluğu, Turistik vize başvuru sahibinin Bulgaristan seyahatinin masraflarını karşılayacak yeterli maddi imkana sahip olduğuna dair belgeleri; şahsi banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak görmelidir.

 • Banka hesap cüzdanı

Bulgaristan vize başvurusunda sunulan banka hesaplarında Bulgaristan’da kalınacak her günkü masraflarınızı karşılayacak miktarda bakiye gösterilmelidir (örneğin günlük 100 Euro otele ödeyeceksiniz ve 50-100 Euro arası gündelik harcamalarınız olması durumunda 15 günlük vize istiyorsanız, 2000-3000 Euro arası bakiyeyi Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği, hesabınızda görmek ister). Turistik Vize başvurusunda bulunan kişiler banka hesaplarında gösterdikleri paranın kaynağını gösterir belgeler de sunmalıdır. Bulgaristan vizesi başvurusunda sunulan Banka Hesap Cüzdanı son 10gün içinde alınmış olmalıdır Bulgaristan vizesi başvurusunda gösterilen banka hesaplarında ne kadar yüksek meblağlarda hareket olsa da, hesabın son bakiyesine bakılır. Hesaptaki mevcut bakiyenin seyahat masraflarını karşılayacak miktarda olması gerekir. Bulgaristan vize işlemleri için kullanılacak banka hesap cüzdanının internet çıktısı kabul edilmemekle birlikte banka hesap cüzdanı veya bankadan alınmış ıslak imzalı ve bankanın imza sirküsünün bulunduğu evrakları Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği talep etmektedir.

NOT: Bulgaristan’a 2 gün seyahat edecek kişinin banka hesabında 200 Euro ile başvuru yapmaması önerilir.Ek olarak, Bulgar vize başvurusunda bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru dosyasına eklenebilir.

Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler

Bulgaristan Turistik Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösterir resmi belgeler sunulmalıdır.

 • Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Kurum/Şirket İzin Onay Belgesi – çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, izinli olduğu tarihler ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır. Varsa, bağlı bulunduğu kurumdan Görev Kimlik Kartı’nın aslı.
 • Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; Şirketin ticaret odası kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesinin kopyası ve vergi levhası.
 • Vize başvurusunda bulunan kişi öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Başvuru sahibi öğrenci ve reşit değil ise; anne ve babadan noter tasdikli izin belgesi (Muvafakatname); ebeveynlerden biri çocuğa refakat ediyor olsa da hazırlanmalıdır.
 • Başvuru sahibi Çiftçi ise; Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi.
 • Başvuru sahibi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı ya da Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Başvuranınveya sponsorun bağlı bulunduğu şirketin resmi kimliğini gösterir belgeler

 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi: Turist vize başvurusunda bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve unvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.
 • İmza Sirküleri fotokopisi: Bulgaristan turist vize bulunan kişinin çalıştığı şirkette imza yetkisi olan kişilerin ibraz edildiği bu evrakın sunulması zorunludur.
 • Vergi Levhası:şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.
 • Faaliyet Belgesi: 3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir.

Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

Vize başvuru sahiplerinin Bulgaristan’a ulaşım ve konaklamaya ilişkin rezervasyon bilgileri; Uçak bileti rezervasyonu- gidiş-dönüş bilet rezervasyonu; seyahat tarihlerini desteklemesi tavsiye olunur.

 • Turist vizesi için otel rezervasyonu: Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği vize başvurusunda sunulacak hotel rezervasyonlarının konfirme edilmiş olmasını talep etmekte ve vize başvuru işlemlerini değerlendirme sürecinde söz konusu otelleri arayarak rezervasyonları teyit etmektedir. İnternet aracılığı ile yapılan geçici, göstermelik otel rezervasyonları tespit edildiği takdirde, yapılan vize başvurusunun reddedilmesi olasılığı vardır.
 • Bulgaristan seyahat sağlık sigortası: Bulgaristan Turistik Vize başvurusunda bulunan kişiler, seyahat sağlık sigortalarını talep ettikleri Bulgaristan vize süresinden daha uzun bir dönemi kapsayacak şekilde yaptırılmalıdır (Örneğin: Bulgaristan Konsolosluğu ya da Bulgaristan Büyükelçiliği’nden 30 gün geçerli 10 gün konaklamalı vize talebinde bulunan kişiler, Seyahat Sağlık Sigortalarını 30 günlük yaptırmalıdır. Diğer durumlarda çoğu Bulgar vizesi 6 gün geçerli, 6 gün konaklamalı verilmektedir. Bulgaristan vize başvurusunda bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış seyahat sigortası; Bulgaristan’da kalış süresini kapsayan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Bulgaristan Turistik Vizesi ile ilgili Uyarılar

 • Bulgaristan turist vizesi almış olmak, Bulgaristan’a giriş yapma garantisi vermemektedir. Bulgaristan sınır girişlerinde görev yapan memurlar ve polis kişilerin ülkeye girişine izin vermeme hakkına sahiptir.
  Bulgaristan Turistik Vizesi ya da Schengen vizesi ile Bulgaristan hava ya da kara sınır kapılarından giriş yaparken geçerli otel rezervasyonu, Seyahat Sağlık Sigortası ve seyahat harcamalarının nasıl karşılanacağı sorulabilir ve sunulan otel rezervasyonu teyit edilmek istenebilir. Bu nedenle Bulgaristan’a giriş yapacak kişiler, söz konusu belgelerin birer kopyasını yanında taşımalıdır.
 • Bulgaristan’a araç ile seyahat edilmesi durumunda yeşil sigorta yaptırılmalıdır ve aracı kullanacak kişi beynelmilel ehliyete sahip olmalıdır.
 • Bulgaristan Konsolosluğu, Turistik vize başvurularında 18 yaşından küçük çocuklar için anne babası ile beraber yolculuk yapsa bile muvafakatname istemektedir. Çocuğun ebeveynleri boşanmış ise boşanma kararı ve boşanma kararında ebeveynlerinden birinin yılda 1 gün bile çocuğu görme hakkı var ise muvafakatı olmadan vize alması mümkün değildir. Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçilikliği’nden alınan bilgiler doğrultusunda, Bulgaristan turist vizesi için gerekli evrakları prosedüre uygun olarak hazırlandığında 1 haftada sonuçlanabilmektedir. Ancak Bulgaristan Konsolosluğunun yoğun olduğu dönemler veya tatil sebebiyle kapalı olduğu durumlara vize başvuru süreci uzayabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi başvurudan önce Bulgaristan Konsolosluğundan alınması tavsiye olunur.
 • Türkiye oturum izni sahibi yabancı ülke vatandaşları Türkiye’den yapacakları Bulgar vize başvurularını doğrudan Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Bulgaristan Büyükelçiliği’ne yapabilirler.
 • Ülkesinde Bulgaristan temsilciliği bulunmayan kişiler, vize başvurularını kendilerine en yakın ülkede faaliyet gösteren Bulgaristan temsilciliğine yapabilirler.
 • Bulgaristan vize başvuruları konusunda yetkili merciiler; İstanbul Bulgaristan Başkonsolosluğu, Ankara Bulgaristan Büyükelçiliği, Edirne Bulgaristan Başkonsolosluğu ve Bursa Bulgaristan Konsolosluğu’dur. Bulgaristan Turistik Vize başvurularında destek alınan aracı kurumların Bulgaristan turist vizesine ilişkin kararlar üzerinde hiçbir yetkisi bulunmamaktadır.
Önceki
Bulgaristan Çalışma İzni
Sonraki
Bulgaristan Ticari Vize